open

Privatøkonomi

Ecokom hjælper ansatte og selvstændige med privatøkonomi og budgetstyring.

Skattesager

Ecokom hjælper private og erhvervsdrivende med skattesager vedr. indkomst, moms og ligning.

Regnskab

Ecokom udarbejder regnskaber, årsrapporter og andre relevante opgørelser for mange typer af virksomheder.

Bogføring

Ecokom udfører bogføringsopgaver for mange typer af virksomheder således, at der altid er styr på ind- og udbetalinger.