open

SKATTESAGER

Home / SKATTESAGER

Det kan til tider være svært at gennemskue om man har behov for en økonomirådgiver eller en skatteadvokat hvis SKAT rette henvendelse i forhold til privatforbrug, manglende indberetning, momssynliggørelse eller lign. Ecokom er klar til assistance hvis du eller din virksomhed modtager en henvendelse fra SKAT.

b


Vi ser en del selvstændige erhvervsdrivende der af forskellige årsager misser indberetninger og indbetalinger til skat. Ligeledes sker det ofte, at fejl og mangler i bogføringsmaterialet medfører, at der fastsættes store summer i ekstra moms og skat.

b

Mange af de klienter der kommer til os med et brev i hånden fra SKAT. vælger ofte at gøre det i sidste øjeblik inden fristen, og flere har allerede opgivet inden vi igangsætter arbejdet. Til fælles for alle sagerne er, at SKAT i virkeligheden søger at finde frem til de korrekte beløb – og således ikke ønsker at skade nogle.

b

Kommunikation og gennemsigtighed

En typisk henvendelse fra SKAT omhandler et ønske om en redegørelse for et eksakt indkomstår, med opgørelse af private formue- og forbrugsforhold. Vi råder vore klienter til, at overholde fristerne for indsendelse af oplysninger, og derfra er SKAT generelt samarbejdsvillige.

b

Forældelsesfrister hos SKAT

En afgørelse fra SKAT – f.eks. en skatteansættelse – kan genoptages, såfremt man senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb fremlægger oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde en ændring af den afgørelse, der er blevet truffet af SKAT.

b

Ønsker I en uforpligtende snak om en henvendelse fra SKAT eller lign?

Navn
E-mail:*
Tlf.nr.:
Kort beskrivelse af ønsker / forventninger: