open

PRIVATØKONOMI

Home / PRIVATØKONOMI
For mange mennesker er det at styre den private økonomi en naturlig del af hverdagen, men for nogle volder det store udfordringer at få enderne til at møde.  Ecokom tilbyder hjælp til planlægning af privatøkonomien.

Rod i privatøkonomien kan medføre mange bekymringer, og være en stor belastning for både familie- og arbejdsliv. Ecokom tilbyder gennemgang af privatøkonomi for mennesker i mange forskellige situationer, og har således været involveret i bl.a.:

- Privatbudgetter ved ønske om realkreditlån.

– Skatteopgørelser for personer der handler med aktier

– Skatteopgørelser for personer der har lånt eller udlåner penge privat.

– Pensionsberegninger og skattekonsekvenser heraf.

– Beregning af skattekonsekvenser ved pensioner opsparet ved arbejde i udlandet

– og meget mere.

Hvad Ecokom kan gøre for dig

Arbejdet med andre menneskers private økonomi er særdeles tillidsbaseret, og det er derfor vigtigt at understrege, at vi altid arbejder for vore klienter – vi har således tavshedspligt hvad enten emnerne er skat, arv eller andet.

Ofte går første møde med at se hinanden an, og få en generel snak om tingenes tilstand. Herefter vil vi vende tilbage med en liste over det materiale der skal til, for at vores arbejdsproces kan igangsættes.

Første led i processen kalder vi “diagnose”, og det er her vi gennemgår aktiver og passiver samt det aktuelle forbrug i relation til indtægter – med andre ord får vi her et overblik.

Andet led i processen kalder vi “behandling”, og det er her vi via dialog får aftaler med banker, skat og andre kreditorer, således at privatøkonomien fremadrettet er positiv. I nogle tilfælde er step 2 simpelthen udarbejdelse af et realistisk budget.

Tredje led i processen kalder vi “opfølgning”, og det er her vi sørger for at lave en realistisk plan for økonomien.

Ønsker I en uforpligtende snak om Privatøkonomi?

Navn
E-mail:*
Tlf.nr.:
Kort beskrivelse af ønsker / forventninger: